Ranking Players# Name Empire Level EXP
1 Perserga Shinsoo 52 15733397
2 Amnezia Jinno 44 5162671
3 Ultimate Jinno 42 570440
4 Shura Shinsoo 41 2590652
5 Necromancer Chunjo 40 5253189
6 Hiyashinsu Jinno 37 2277086
7 Nomu Jinno 36 1223680
8 Pietrunia Shinsoo 36 359482
9 Corti Shinsoo 35 1593629
10 Nietzsche Jinno 35 17757
11 MonkeyDLuffy Jinno 34 77169
12 Chrystilium Jinno 34 63887
13 ElviraHancok Jinno 32 1998415
14 Lau Jinno 31 2198672
15 NBA Jinno 31 1191667
16 Tsilatnayro Jinno 31 973789
17 FuvesKajju Jinno 31 224107
18 Quartz Jinno 30 2072093
19 Fightz Jinno 30 1004759
20 TaeRong Shinsoo 30 717365
21 NerZhuL Jinno 30 580017
22 majingate Chunjo 30 139881
23 Elendril Jinno 30 0
24 Morgot Jinno 28 1151236
25 Feanor Jinno 28 1093976
 

User panel

 

Download

 

Players


Guilds